Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα πραγματοποιείται με ειδικό εύκαμπτο μικροσκοπικό μορφομετατροπέα όμοιο σε κατασκευή με αυτόν που χρησιμοποιείται στη γαστροσκόπηση, αν και στην καρδιολογία προωθείται λιγότερο βαθιά συνήθως μέχρι τη μέση του οισοφάγου.  Ο μορφομετατροπέας αυτός μπορεί να περιστραφεί έως 180 μοίρες με ειδικό κουμπί από τον χειριστή παρέχοντας άριστη απεικόνιση των καρδιακών δομών, ιδίως όσων βρίσκονται πιο εσωτερικά και δεν μπορούν να απεικονισθούν καλά με τη διαθωρακική υπερηχογραφία.

 

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα έχει ένδειξη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

  • Κολπική μαρμαρυγή πριν από ηλεκτρική ανάταξη για αποκλεισμό θρόμβου στον αριστερό κόλπο ή ωτίο
  • Παθολογικές επικοινωνίες (μεσοκολπική, μεσοκοιλιακή, ανοικτός βοτάλειος)
  • Ανοικτό ωοειδές τρήμα (PFO)
  • Ανωμαλίες κοίλων και πνευμονικών φλεβών
  • Εκτίμηση καρδιακών βαλβίδων προεγχειρητικά
  • Εκτίμηση προσθετικών βαλβίδων σε υποψία δυσλειτουργίας
  • Εκτίμηση μαζών (θρόμβοι, όγκοι)
  • Υποψία ενδοκαρδίτιδος (αναζήτηση εκβλαστήσεων)
  • Εκτίμηση θωρακικής αορτής σε υποψία αορτικών συνδρόμων

 

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον με τοπική αναισθησία με μορφή spray στην περιοχή του φάρυγγα και χορήγηση ήπιας μέθης από αναισθησιολόγο με συνεχές monitoring και είναι απόλυτα ασφαλής εξέταση εφόσον τηρούνται οι παραπάνω απαραίτητες προφυλάξεις.

Σε συνεργασία με νοσοκομεία-εξειδικευμένα κέντρα.