Δοκιμασία κόπωσης

Η δοκιμασία κόπωσης πραγματοποιείται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο (Bruce ή τροποποιημένο Bruce) σε κυλιόμενο τάπητα (διάδρομο) με ταυτόχρονη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή και παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης.  Αποτελεί την εξέταση εκλογής σε άτομα ενδιάμεσου προς χαμηλού κινδύνου με ύποπτα συμπτώματα από το καρδιαγγειακό σύστημα, τα οποία μπορούν να ασκηθούν, οπότε και προτιμάται αφού αποτελεί φυσική μέθοδο κόπωσης που προσομοιάζει την καθημερινή δραστηριότητα του ατόμου.

Ενδείξεις:

  • Έλεγχος καρδιακών ενοχλημάτων
  • Έλεγχος ισχαιμίας σε στεφανιαίους ασθενείς
  • Έλεγχος υπολειπόμενης ισχαιμίας σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αγγεοπλαστική ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)
  • Έλεγχος ανοχής στην κόπωση
  • Εκτίμηση ενοχλημάτων που εμφανίζονται σε άσκηση
  • Εκτίμηση εφεδρείας για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες

Η δοκιμασία κόπωσης αντενδείκνυται σε άτομα που περνάνε οξεία φάση καρδιακής ή εξωκαρδιακής νόσου, σε άτομα που δεν μπορούν να ασκηθούν (ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα) καθώς και σε άτομα με παθολογικό-μη ερμηνεύσιμο ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας.