Κλινική εξέταση

Η κλινική εξέταση είναι το Α και το Ω της διάγνωσης και δεν θα πρέπει ποτέ να παραλείπεται.

 

Συνίσταται στη:

  • Λήψη ατομικού ιστορικού (παθήσεις, φάρμακα, νοσηλείες, χειρουργεία)
  • Λήψη οικογενειακού αναμνηστικού
  • Συμπτώματα (σε ηρεμία και κόπωση) και σημεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ενοχλήματα όπως θωρακικός πόνος, δύσπνοια, αίσθημα παλμών, λιποθυμικά επεισόδια, οιδήματα, κυάνωση, κτλ.
  • Επισκόπηση (πρόσωπο, οφθαλμοί, δέρμα, βλεννογόνοι)
  • Ακρόαση καρδιάς (καρδιακά φυσήματα)-πνευμόνων-κοιλίας-αγγείων
  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης-αρτηριακού σφυγμού-καρδιακής συχνότητας
  • Αξιολόγηση κεντρικής φλεβικής πίεσης
  • Συνεκτίμηση εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων
  • Συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την πρόληψη, την αντιμετώπιση τυχόν ευρημάτων και τους προβληματισμούς του