Υπερηχογράφημα αορτής

Το υπερηχογράφημα αορτής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υπερηχογραφήματος της καρδιάς (triplex).

Η αορτή είναι η κεντρική αρτηρία του σώματος και ξεκινά από την αορτική βαλβίδα στην καρδιά και χωρίζεται σε τρία τμήματα, την ανιούσα αορτή, το αορτικό τόξο και την κατιούσα θωρακική-κοιλιακή αορτή.  Από διάφορα σημεία της αορτής εκφύονται στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες αρτηρίες του σώματος.

 

Με τον υπέρηχο είναι δυνατή η απεικόνιση ορισμένων τμημάτων της αορτής μέσω των μεσοπλεύριων διαστημάτων, δηλαδή των κενών που δημιουργούνται μεταξύ των πλευρών, που ονομάζονται ακουστικά παράθυρα.

Παθήσεις που ανευρίσκονται στην αορτή είναι:

  • Αθηρωμάτωση
  • Aνευρύσματα (διάταση του αυλού σε ένα ή περισσότερα σημεία), τα οποία έχουν ένδειξη χειρουργείου αν ξεπεράσουν τα 55 χιλιοστά
  • Οξέα αορτικά σύνδρομα (διαχωρισμός, ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα, διατιτραίνον έλκος)
  • Συγγενείς δυσπλασίες (ανώμαλη έκφυση αγγείων, δίπτυχη αορτική βαλβίδα, στένωση ισθμού αορτής, ανοικτός βοτάλειος πόρος κ.α.)

 

Εφόσον προκύψουν ύποπτα ευρήματα, εξέταση εκλογής για την απεικόνιση ολόκληρης της αορτής είναι η αξονική  αορτογραφία, η οποία όμως έχει το μειονέκτημα της ακτινοβολίας (περίπου ισοδύναμης με 100 ακτινογραφίες) συνεπώς δεν χρησιμοποιείται για ετήσια παρακολούθηση αλλά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.