Υπερηχογράφημα καρδιάς

(triplex)

Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας, τα οποία αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς. Μετά την άρση του στρατιωτικού απορρήτου βρήκαν ευρεία εφαρμογή στη βιομηχανία (sonar, radar) και την ιατρική (υπέρηχοι). Επειδή είναι ηχητικά κύματα είναι απολύτως ασφαλή, ακόμη και στην εγκυμοσύνη και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση τους.

 

Το πλήρες υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex) και αορτής αποτελείται από μια συστηματοποιημένη εξέταση των δομών σε δύο διαστάσεις (2D) και μελέτη Doppler , που με ειδικά φίλτρα καταγράφει τις κινούμενες δομές (αίμα και ιστοί)  -συνεχές, παλμικό και ιστικό Doppler αντίστοιχα.

 

H standard υπερηχογραφική μελέτη καρδιάς περιλαμβάνει πρότυπες διαθωρακικές υπερηχοκαρδιογραφικές λήψεις σε επιλεγμένα σημεία:

  • Έλεγχος διαστάσεων, ανατομίας και λειτουργικής απόδοσης καρδιακών κοιλοτήτων
  • Εκτίμηση υδραυλικής συμπεριφοράς καρδιακών βαλβίδων (φυσήματα, βαλβιδοπάθειες, στένωση ή ανεπάρκεια)
  • Διάγνωση παθολογικών επικοινωνιών
  • Διάγνωση στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας, μυοκαρδιοπαθειών και συγγενών καρδιοπαθειών.
  • Έλεγχος διαστάσεων και λειτουργικότητας ανιούσης αορτής, αορτικού τόξου και θωρακικής και κοιλιακής αορτής