Κοιλιακές

Η αντιμετώπιση των ταχυαρρυθμιών συνίσταται σε:

  • Διόρθωση υποκείμενων παθήσεων
  • Αλλαγές τρόπου ζωής (αποφυγή καφεΐνης, τείνης, αναψυκτικών τύπου Cola, ενεργειακών ποτών, αλκοόλ)
  • Βραδυακρδιακά φάρμακα για μείωση της συχνότητας <110 σφύξεις
  • Αντιαρρυθμικά φάρμακα για πρόληψη
  • Φαρμακευτική ή ηλεκτρική ανάταξη της αρρυθμίας
  • Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος με προοπτική κατάλυσης (ablation)