Συγγενείς καρδιοπάθειες

Πρόκειται για εκ γενετής ανατομικές και λειτουργικές ανωμαλίες της καρδιάς. Αφορούν συνήθως παθολογικές επικοινωνίες μεταξύ των καρδιακών κοιλοτήτων ή των μεγάλων αγγείων και δομικές αλλοιώσεις με δυσλειτουργία των καρδιακών βαλβίδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι σύμπλοκες με παρουσία συνδυασμού καρδιακών ανωμαλιών οι οποίες καθιστούν δύσκολη τόσο τη διάγνωση όσο και την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η έγκαιρη διάγνωση για την αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών σε ιδανικό χρόνο πριν την εγκατάσταση μη αναστρέψιμων βλαβών από την καρδιά και τους πνεύμονες.

 

Η αρχική ταξινόμηση των συγγενών καρδιοπαθειών σε κυανωτικές και μη κυανωτικές είναι σημαντική γιατί οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν τελείως διαφορετική πρόγνωση, εξέλιξη και θεραπευτική προσέγγιση.

 

Στην παιδική ηλικία, μετά την πρόπτωση μιτροειδούς (Barlow) οι πιο συχνές είναι:

  • Δίπτυχη ή δυσπλαστική αορτική βαλβίδα
  • Μεσοκολπική επικοινωνία
  • Μεσοκοιλιακή επικοινωνία
  • Ανοικτός βοτάλειος πόρος

Σε ενήλικες είναι οι ίδιες παθήσεις σε επόμενη φάση της φυσικής πορείας της νόσου, χειρουργηθείσες συγγενείς καρδιοπάθειες, καθώς και μη κυανωτικές καρδιοπάθειες, οι οποίες επέτρεψαν την επιβίωση μέχρι την ενήλικο ζωή.