Υπερηχογράφημα καρδιάς παιδιών

Η καρδιά του παιδιού δεν διαφέρει σε τίποτα σε σχέση με του ενήλικα παρά μόνο στο μέγεθος. Τα περισσότερα παιδιά είναι υγιή και σε ποσοστό 60% έχουν ακουστό φύσημα λόγω καλής κυκλοφορίας (λειτουργικό φύσημα λόγω υπερδυναμικής κυκλοφορίας) καθώς και λόγω ελάχιστης φυσιολογικής διαφυγής στη μιτροειδή και τριγλώχινα βαλβίδα.

 

Συνεπώς το υπερηχογράφημα καρδιάς και αορτής στα παιδιά ακολουθεί την ίδια προτυποποιημένη διαδικασία με αυτήν στους ενήλικες  (δισδιάστατη και Doppler μελέτη).  Ωστόσο απαιτείται εμπειρία του υπερηχογραφιστή ώστε να μην βαφτιστούν φυσιολογικά  ευρήματα ως παθολογικά και να μην ξεφύγουν τυχόν ανατομικές παραλλαγές ή ανωμαλίες που απαιτούν παρακολούθηση.

 

Κάποιες ανατομικές παραλλαγές που ανευρίσκονται συχνά είναι σε ποσοστό 2% του πληθυσμού η δίπτυχη ή δυσπλαστική αορτική βαλβίδα (αντί για τρίπτυχη που είναι φυσιολογικά) και  σε ποσοστό 2,4% του πληθυσμού η πρόπτωση της μίας ή και των δύο γλωχίνων της μιτροειδούς, καταστάσεις που προδιαθέτουν σε μελλοντική στένωση ή ανεπάρκεια των βαλβίδων αυτών.

 

Σπανιότερα απαντώνται στα παιδιά άλλες συγγενείς βαλβιδοπάθειες (π.χ. στένωση πνευμονικής αρτηρίας, στένωση ισθμού της αορτής) παθολογικές επικοινωνίες (μεσοκολπική τύπου secundum ή primum, μεσοκοιλιακή ή ανοικτός βοτάλειος πόρος) και σύμπλοκες μη κυανωτικές καρδιοπάθειες.  Οι κυανωτικές καρδιοπάθειες, αν και λόγω της σοβαρότητάς τους έχουν συνήθως διαγνωσθεί και επιδιορθωθεί σε βρεφική ή νηπιακή ηλικία, συνεχίζουν να  παρακολουθούνται συχνά είτε γιατί λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή ή γιατί έχουν εναπομείνασες βλάβες και ιδιαίτερες αιμοδυναμικές συνθήκες.

Επίσης είναι σημαντικό τα παιδιά που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά αθλήματα να υποβάλλονται σε υπερηχογράφημα καρδιάς, ως μελέτη αναφοράς και ιδιαίτερα αν υπάρχει στην οικογένεια ιστορικό με καρδιοπάθειες σε νεαρές ηλικίες. Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια αφορά 1 στα 500 άτομα και εκδηλώνεται συνήθως στην εφηβεία σε παιδιά με οικογενειακό ιστορικό μυοκαρδιοπαθειών.  Πολύ πιο σπάνια είναι η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (1:1000 με 1:2000 άτομα), η οποία όμως έχει αυξημένο επιπολασμό στη χώρα μας στα νησιά του Αιγαίου (γνωστή και ως νόσος της Νάξου).

 

Τέλος η καρδιολογική εξέταση έχει ως επιπρόσθετο σκοπό να ενημερώσει τα παιδιά-εφήβους  και το περιβάλλον τους ως προς την πρόληψη καθώς και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το κάπνισμα και τη χρήση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών.