ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (PRP)

Η αυτόλογη μεσοθεραπεία, ευρύτερα γνωστή και ως μεσοθεραπεία PRP (Platelet Rich Plasma) είναι μία πρωτοπόρος μη επεμβατική μέθοδος ανάπλασης και αναζωογόνησης του δέρματος.

Πώς γίνεται;

Πραγματοποιείται αιμοληψία από τον ενδιαφερόμενο και κατόπιν φυγοκέντρηση του δείγματος ώστε να διαχωριστεί το πλάσμα από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Το πλάσμα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε αιμοπετάλια τα οποία περιέχουν αυξητικούς παράγοντες (growth factors) που έχουν επανορθωτική δράση στους ιστούς.  Για καλύτερα αποτελέσματα τα αιμοπετάλια ενεργοποιούνται περαιτέρω με την προσθήκη νουκλεοτιδίων.

Οφέλη

Ανάπλαση και αναζωογόνηση του δέρματος

Γέμισμα ρυτίδων και λεπτών γραμμών

Θεραπεία ουλών