Ασυμμετρία προσώπου

Το κάτω τριτημόριο του προσώπου (δηλαδή από τη μύτη και κάτω) είναι μια περιοχή όπου το μπότοξ εφαρμόζεται πιο σπάνια. Ωστόσο όταν γίνεται από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό που έχει πολύ καλή γνώση της ανατομίας του προσώπου καθώς και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μυϊκών ομάδων, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι θεαματικά.

Συγκεκριμένα επιτυγχάνεται

  • Μείωση των ρυτίδων στη μύτη «bunny lines» (nasalis muscle)
  • Ανόρθωσηακρορινίου-tip (depressor nasi muscle)
  • Ανύψωσηγωνιώνστόματος (depressor anguli oris muscle)
  • Βελτίωση του oval του προσώπου (masseter muscle)
  • Μείωση των οριζόντιων και κάθετων ρυτίδων και σύσφιξη του λαιμού-αντιμετώπιση διπλοσάγονου (platysma muscle)

Ιατρικοί λόγοι για τους οποίους το botox μπορεί να συνδράμει επικουρικά

  • Πόνος στη στοματογναθική άρθρωση (Temporomandibular joint-TMJ)
  • Πάρεση προσωπικού-αποκατάσταση συμμετρίας στη υγιή πλευρά του προσώπου
  • Ραιβόκρανο-αυχενική δυστονία