Κλασική πλαστική χειρουργική

Οι επεμβάσεις κλασικής πλαστικής χειρουργικής προσώπου και σώματος πραγματοποιούνται σε συνεργασία με νοσοκομεία-εξειδικευμένα κέντρα.