Αφαίρεση σπίλων

Οι σπίλοι (κοινώς ελιές) μπορεί να είναι συγγενείς (δηλαδή εκ γενετής) ή επίκτητοι και ο αριθμός τους εξαρτάται από κληρονομικούς παράγοντες και από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Οι σπίλοι περιγράφονται ως συνδεσμικοί, χοριακοί, μεικτοί, με άλω κτλ και διαφέρουν ως προς την σύνθεση και τον κίνδυνο εξαλλαγής.

 

Σημεία ύποπτα δυσπλαστικού σπίλου ή μελανώματος είναι κωδικοποιημένα ως ABCDE, όπου:

  • Asymmetry (ασυμμετρία)
  • Border (ανώμαλα όρια)
  • Color (χρώμα-διάφορες αποχρώσεις)
  • Diameter (διάμετρος >1 cm)
  • Elevation-Evolution (ανύψωση-εξέλιξη)

 

Η αφαίρεση μελανοκυτταρικών σπίλων για ιατρικούς ή αισθητικούς λόγους πρέπει να γίνεται πάντα χειρουργικά.  Αφαίρεση των μελανοκυτταρικών σπίλων δεν γίνεται ποτέ με laser ή καυτηριασμό μόνο, ωστόσο επικρατεί σύγχυση γιατί το ευρύ κοινό συχνά αποκαλεί ελιές ή σπίλους άλλου είδους βλάβες, όπως π.χ. οι οφειλόμενες στον ιό HPV. Αναλόγως του προβλήματος και του σημείου του σώματος στο οποίο βρίσκεται η βλάβη παρέχονται 2 επιλογές:

 

  • Κλασική εκτομή με ράμματα
  • Shave excision (εκτομή κατά εφαπτομένη και καυτηριασμός)

 

Και οι δύο παραπάνω τρόποι είναι μέθοδοι χειρουργικής αφαίρεσης όπου λαμβάνεται τεμάχιο προς ιστολογική εξέταση. Η μέθοδος shave excision υπερέχει της κλασικής εκτομής ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα και στο ότι απαιτείται λιγότερος χρόνος αποθεραπείας, καθώς δεν ισχύουν οι περιορισμοί της κλασικής χειρουργικής εκτομής (πχ αποφυγή νερού, γυμναστικής).

 

Σε κάθε περίπτωση, στη σπάνια περίπτωση που από την  ιστολογική εξέταση προκύψουν σημεία υποψίας έντονα δυσπλαστικού σπίλου ή μελανώματος, μπορεί να χρειαστεί εκτομή με ευρύτερα χειρουργικά όρια.

 

Οι μελανοκυτταρικοί σπίλοι δεν αφαιρούνται ποτέ με άλλους τρόπους. Αρμόδιος για να απαντήσει τα ερωτήματά σας είναι ο δερματολόγος ή ο πλαστικός χειρουργός.