Προληπτικος ελεγχος παιδιων-εφηβων

Γενική εξέταση αίματος

  • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος (Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT)
  • TSH
  • Γενική εξέταση ούρων
  • Κλινική Εξέταση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
  • Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex) και αορτής