Πλήρες check up

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ <40 ΕΤΩΝ

 • Γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ
 • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος (Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT, CPK)
 • TSH
 • Γενική εξέταση ούρων
 • Κλινική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex) και αορτής
 • Υπερηχογράφημα μαστών
 • Υπερηχογράφημα θυροειδούς
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας (ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος, σπληνός, νεφρών, ουρητήρων, κύστεως, μήτρας, παραμητρίων)                                

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ >40 ΕΤΩΝ

 • Γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ
 • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος (Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT, CPK)
 • TSH
 • Γενική εξέταση ούρων
 • Κλινική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex) και αορτής
 • Δοκιμασία κόπωσης επί ενδείξεων
 • Μαστογραφία
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας (ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος, σπληνός, νεφρών, ουρητήρων, κύστεως, μήτρας, παραμητρίων)

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ <40 ΕΤΩΝ

 • Γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ
 • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος (Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT, CPK)
 • TSH
 • Γενική εξέταση ούρων
 • Κλινική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex) και αορτής
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας   (ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος, σπληνός, νεφρών, ουρητήρων, κύστεως, προστάτη)         

                                               

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ >40 ΕΤΩΝ

 • Γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ
 • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος (Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT, CPK)
 • TSH
 • PSA, free PSA (ratio)
 • Γενική εξέταση ούρων
 • Κλινική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex) και αορτής
 • Δοκιμασία κόπωσης επί ενδείξεων
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας (ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος, σπληνός, νεφρών, ουρητήρων, κύστεως, προστάτη προ και μετά ούρησης)